+Acumen & Ideo

Problem: “How Might We Enable More Young People to Become Social Entrepreneurs?”

 

 

 

Badania

Etap badań zaczęłyśmy od wykonania analizy danych zastanych. Korzystając z ogólnodostępnych źródeł sprawdzałyśmy ilość działających przedsiębiorstw społecznych oraz branże w jakich działają. Prześledziłyśmy ich rozwój na przestrzeni czasu oraz faktyczny wpływ społeczny. Chciałyśmy określić również, jak wyglądają działania systemowe w obszarze wolontariatu dla młodzieży i młodych dorosłych w Polsce, w porównaniu z innymi krajami europejskimi.

Następnym krokiem było utworzenie i przeprowadzenie ankiety dotyczącej wolontariatu i przedsiębiorczości społecznej, aby dowiedzieć się, jak widzą ten temat licealiści. W tym czasie przeprowadziłam również warsztaty z uczniami ostatnich klas szkoły podstawowej. Dały nam one ogląd na zaangażowanie w działania społeczne bardzo młodych ludzi i pomogły przyjrzeć się ich motywacjom i problemom.

Podczas wywiadów z działaczami spółdzielni, fundacji oraz stowarzyszeń, mogłyśmy porozmawiać o dostępie do informacji na temat projektów i programów w których mogą brać udział, finansowaniu, trudnościach jakie napotkali i radości z tego co robią. Pytałyśmy w dużej mierze o bolączki początkowego okresu rozwoju, kompletowania zespołu oraz o poziom satysfakcji.

 

 

Zidentyfikowałyśmy cztery główne problemy:

Ideacja

Podczas etapu ideacji, za pomocą technik warsztatowych, określiłyśmy zbiór wglądów do dalszego rozwoju.