SWPS – projekt studencki

CEL

Zaprojektowanie rozwiązania mobilnego w obszarze rozrywki. Po doprecyzowaniu tematu zdecydowałyśmy się zaprojektować rozwiązanie pomagające w ograniczaniu czasu spędzanego w mediach społecznościowych.

 

Skład zespołu: Joanna Tulińska-Ładomirska, Martyna Szalek, Olga Siemczonek, Natalia Cichocka, Edyta Kuśmierczuk

 

 

BADANIA

 

Badania potrzeb zaczęłyśmy od określenia grupy docelowej. Chciałyśmy odszukać grupę najbardziej narażoną na zdrowotne konsekwencje długotrwałego przebywania przed ekranami. Badania miały na celu określenie zależności między ilośćią spędzanego przed akranami czasu a odczuwaniem dolegliwośći zdrowotnych Przeprowadziłyśmy rekrutację do badań z godnie z kryteriami.

Następnie przeprowadziłyśmy wywiady pogłębione. Byłam odpowiedzialna za przeprowadzenie 2 wywiadów IDI,  spisanie wniosków,

opracowanie rekomendacji, analizę klastrową wraz z grupą, a następnie stworzenie raportu.

 

 

 

 

STRATEGIA UX

 

 

 

MODELOWANIE

Następnym krokiem było określenie kluczowych scenariuszy i historyjek użytkownika, oraz dokonanie mapowania tychże historyjek.

Wykorzystując design studio i inne techniki warsztatowe narysowałyśmy pierwsze szkice aplikacji.

 

 

 

PROTOTYP