Wrocław Service Jam

“Yes, no, maybe….”

 

CEL 

  • zdefiniowanie,
  • zbadanie,
  • zaprojektowanie,
  • przetestowanie produktu / usługi,
  • prezentacja w postaci filmu.

CZAS

48

DEFINIUJEMY PROBLEM

Zaczęliśmy od określenia problemu, którym chcemy się zająć. Używając metod warsztatowych wypracowaliśmy 2 tematy do dalszego rozwoju, które opisaliśmy na kartach konceptu (Elevator Pitch).

 1. Sharoo – przestrzeń wypożyczania i pożyczania przedmiotów. 

 

2. Żądam promocji – witryna zrzeszająca osoby zainteresowane określonym produktem w atrakcyjnej cenie.

 

Przeprowadzamy wywiady: etap Explore

Następnym krokiem było przeprowadzenie krótkich wywiadów telefonicznych z respondentami. Zadaliśmy wcześniej przygotowane pytania, dotyczące przedmiotów, których używają badani, i takich których chcieliby użyć, a ich nie posiadają. Nasz wstępny wgląd opierał się o szeroko pojęte pożyczanie wzajemne przedmiotów. W trakcie badań problematyczne dla respondentów okazało się, zarówno pożyczanie komuś, jak i pożyczanie 

od kogoś. Dominowały uczucia strachu, obawy o własne przedmioty, ale również lęk przed zniszczeniem przedmiotów innych osób. Chcieliśmy skupić się na faktycznych potrzebach ludzi, z którymi rozmawialiśmy, więc przekierowaliśmy tok naszego myślenia. Obraliśmy kierunek stworzenia miejsca, gdzie ludzie pozbędą się nadmiaru przedmiotów, ale też dostaną na określony czas takie, których chwilowo potrzebują.

Na zakończenie pierwszego dnia projektowego przedstawiliśmy nasze wstępne pomysły. -kurczak gratis 😉

DZIEŃ DRUGI

Omówiliśmy raz jeszcze wszystkie decyzje projektowe aby utwierdzić się w ich słuszności.

Na podstawie odpowiedzi uzyskanych w wywiadach określiliśmy cechy naszej Persony co pomogło nam lepiej “wejść w buty użytkownika”  i zrozumieć naszych przyszłych użytkowników.

Konkretyzujemy: etap Ideation

Experience Journey Map pomogła nam ustalić drogę użytkownika w naszej usłudze oraz doświadczane przez niego emocje. Value Proposition Canvas dało nam obraz stopnia zaspokojenia potrzeb użytkownika oraz uświadomiło kluczową wartość naszej usługi.

 

Prototypujemy i testujemy: etap Prototyping & Testing

Przy pomocy materiałów kreatywnych stworzyliśmy prototyp usługi.

 

Wireframe aplikacji zostały naszkicowane i przetestowane w Marvel app. https://marvelapp.com/3a18idj

 

Ostatnim etapem było nagranie i edycja filmu.

 

Podsumowanie

Podczas Wrocław Service Jam miałam po raz pierwszy styczność z całym procesem projektowania. Oczywiście mam świadomość ogromnej powierzchowności przeprowadzonego procesu, a przede wszystkim pewnej przypadkowości  “partyzanckich badań”. Ostatecznie miała to być dobra zabawa i z pewnością była, doprowadziła jednak do mojego ogromnego zaangażowania się w zgłębianie wiedzy w dziedzinie projektowania UX.